CRM

Rosenhall Consulting är återförsäljare för LIME Easy

Varför välja LIME Easy?

LIME Easy är ett Windowsprogram för säljstöd, CRM och kontakthantering. LIME Easy blir ditt fönster mot all information kring företagets kontakter. Alla får en samlad bild av företagets relationer mot kunder, partners och leverantörer. LIME Easy har funnits sedan 1991 och mer än 3 385 svenska företag använder det.

Jämfört med marknadens övriga program finns fyra stora fördelar enligt oss:

  • Lätt att använda: Vilket gör det lätt att komma igång, minskar motståndet vid införande och höjer nyttan för användarna.
  • Flexibel informationshantering: Det är enkelt att själv bestämma vilka informationsfält och kategorier som skall finnas på företag, person och projekt.
  • Kommunikation mellan medarbetare: Enkelt att ta med sig information på en bärbar dator.
  • Prisvärt: LIME Easy kostar som branschens standardprogram men är ändå flexibelt.