Leverantörsscanning

Skanna fakturan, attestera med mobil, bokför i Vismas ekonomiprogram! SWINX ScanLev förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. Skanna, registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Efter attest (via dator, internet, mail eller mobil) för man över och kan klicka fram fakturan i affärssystemet. Därefter behöver man aldrig leta i pärmar – fakturorna finns i SWINX ScanLevs elektroniska arkiv!

Fördelar med SWINX ScanLev:

 • Leverantörer och konton importeras från Visma
 • Inkomna leverantörsfakturor skannas och registreras
 • Tolkade fakturor importeras och autokonteras
 • Kontering görs på konto, projekt och avdelning med valutastöd
 • Medarbetarna godkänner och attesterar fakturorna
 • Efter kontering och attest förs fakturorna till Visma
 • Betalning och bokföring sker i ekonomiprogrammet
 • Fakturabilderna visas även i ekonomisystemet
 • I SWINX ScanLevs fakturaarkiv finns alla fakturor sökbara
 • Mailade fakturor kan importeras till SWINX ScanLev
 • Stöd för attest via mail, webb eller mobiltelefon
 • Bevakning och likviditetsöversikt för inkomna fakturor
 • Snabb installation och driftsättning. Lätt att komma igång.

SWINX ScanLev lanserades 2009 och har över 4000 användare.

Kontakta Rosenhall Consulting så berättar vi mer.