Visma Business

Med Visma Business slipper ni lägga onödig tid på komplexa implementationsprojekt där en rad kringsystem ska integreras för att arbeta ihop. Alla moduler fungerar ihop, redan från början.

Kom igång snabbt med en färdig lösning eller skräddarsy systemet efter era önskemål och integrera med era verksamhetssystem.

Rosenhall Consulting har ett samarbetsavtal med Exsitec.
Exsitec är specialister på verksamhetssystem så som affärssystem, beslutsstöd och mobila lösningar. Företag behöver hantera sin affärskritiska information för att fungera, minska administrativt slöseri och arbeta effektivare. Exsitec väljer ut rätt programvaror som anpassas efter kundens verksamhet, och de ser till att de fungerar tillsammans och tar ansvar även efter leveransen genom aktiv förvaltning.

Kontakta Rosenhall Consulting för mer information.