Om Rosenhall Consulting

Vad gör Rosenhall Consulting för dig?
Rosenhall Consulting startade 2002 och är din återförsäljare av dataprogramvaror, installatör, utbildare, konsult & lokal support på plats hos dig. Åtskilliga personer har fått utbildning och växt in i sina arbetsuppgifter och Visma Spcs program genom åren. Vi säljer programmen med kunskap och kan hjälpa till med installation och utveckla ditt företags administrativa rutiner. Vi är ofta delaktiga i hur ert arbete ska organiseras och kommer med förslag hur ni får ut mesta möjliga av era Visma Spcs program. Andra viktiga delar vi kan bidra med är hur ni delar information och delar upp arbetsuppgifter på det smartaste och mest användbara sättet. Vi hjälper redovisningsbyråer med utbildning i Vismaprogrammen och hur ni delar arbetet med era kundföretag.

Företaget jobbar mestadels i MellanSverige och hjälper företag med dataprogram och utbildningar. Vi kan projektleda i samband med införande av nytt affärssystem och integrera olika system. Vi tar hand om din lönehantering. Företaget är anlitat inom utbildningsområdet med att utarbeta, planera och genomföra företagsanpassade utbildningar. Coaching av personal med bokföring, administrativa rutiner, finansiering & övriga ekonomifrågor. Upprättande av ekonomiska rapporter & bokslut och ibland inhyrd som ekonomiansvarig/controller.

Conny Rosenhall

Civilekonom med redovisning- & finansieringsinriktning. Erfarenhet från 15 år i bank, som controller i IT-företag, ekonomichef inom industrin och teknikkonsultbolag, verksamhetsledare för NyföretagarCentrum Karlstad, certifierad Visma Spcs-lärare och Visma Business Product Line.

Återförsäljare för:
Visma Spcs ekonomiprogram
Visma Business
Lime Easy – CRM-system
Swinx ScanLev – Scanning av leverantörsfakturor
REAL Fastighetssystemet

Pågående Projekt
Försäljning av Visma Business affärssystem, beslutstöd och mobila lösningar
Inhyrd löneadministratör
Verksamhetsledare på NyföretagarCentrum i Karlstad
Certifierad Visma Spcs-lärare inom Administration, Bokföring, Fakturering, Lön och Tid
Redovisning- & bokslutsuppdrag
Bokförings-, löne- och bokslutskurser

Genomförda projekt
Shortlink AB: Ekonomichef i teknikkonsultbolag
ALMI Företagspartner Värmland AB: Redovisningsutbildning i starta eget kurser
Cabby Caravan AB: Ekonomichef i husvagnsbranschen
Carlstad Bredband: Ekonomi- & bokföringstjänster
Stiftelsen Inova i Värmland: Innovativa Tankar – Floatingprojekt
Lernia AB: Utbildning i företagsekonomi inom övningsföretag (BTC)
SBAB: Projektledare vid utarbetande av auktorisationsutbildning