Utbildning

Vi erbjuder både grupputbildningar och företagsanpassad utbildning så att det finns möjlighet att skräddarsy utbildningen efter ditt företags behov. För det mesta fokuserar utbildningarna på ett eller två Visma Spcs program. Vi har grundutbildningar för de som vill lära sig funktionerna i programmen och erfarenhetsutbildningar där vi kan styra utbildningens innehåll utifrån era önskemål. Vid företagsanpassad utbildning kan ni få rätt inställningar och information i era program under utbildningen, vilket sparar dyrbar tid!

Företagsanpassad utbildning
Om du eller ditt företag är intresserad av en företagsanpassad utbildning tar ni kontakt med oss så kan vi tillsammans forma den efter behov och önskemål. Utbildningarna kan ske hos oss, i extern datasal, hos dig eller via dator/telefon.

Öppna grupputbildningar
Alla planerade grupputbildningar går att läsa mer om och boka sig till via webben, se kalender nedan. Du kan även be oss återkomma med mer information om du känner dig osäker på något.

Ladda ner faktablad med alla öppna grupputbildningar

Många kunder återkommer då de anställer ny personal eller ska börja med nya rutiner t.ex. lagerhantering, tidsredovisning, effektivare löneadministration eller bokslutsarbete. Utbildningarna blir då kostnadseffektiva eftersom vi går igenom det som är aktuellt för just er organisation och personal.