Utbildning

Är du intresserad av en företagsanpassad utbildning eller en grupputbildning? Spara värdefull tid genom att effektivisera arbetssätten!

Grupputbildningar Visma Administration

Administrations-
dagarna

Kom igång med Visma Administrationsprogram med grundinställningar och register i programmet.

Nivå: Grundkurs
Tempo: Normal
Tid: 2 dagar

Visma Administration intensiv

Kom igång med Visma Administrationsprogram snabbt.

Nivå: Grundkurs
Tempo: Intensiv
Tid: 1 dag

Erfarenhetsdag Administration

Erfarenhetsdag i Visma Administrationsprogram med dina frågeställningar.

Nivå: Fördjupnings-kurs
Tempo: Intensiv
Tid: 1 dagar

Order, Lager, Fakturering

Hantera inställningar i Visma Administrationsprogram som är viktiga för order, lager & fakturering ska fungera rätt.

Effektivisera försäljning, inköpsrutiner och få koll på lagret!

Nivå: Grundkurs
Tempo: Normal
Tid: 1 dag

Grupputbildningar Visma Lön

Lönedagarna

Kom igång med Visma Löneprogram med grundinställningar och register i programmet.

Nivå: Grundkurs
Tempo: Normal
Tid: 2 dagar

Visma Lön intensiv

Kom igång med Visma Löneprogram snabbt.

Nivå: Grundkurs
Tempo: Intensiv
Tid: 1 dag

Erfarenhetsdag Lön

Erfarenhetsdag i Visma Löneprogram med dina frågeställningar.

Nivå: Fördjupnings-kurs
Tempo: Normal
Tid: 2 dagar

Kommande utbildningar


Många kunder återkommer då de anställer ny personal eller ska börja med nya rutiner t.ex. lagerhantering, tidsredovisning, effektivare löneadministration eller bokslutsarbete. Utbildningarna blir då kostnadseffektiva eftersom vi går igenom det som är aktuellt för just er organisation och personal.

Konsult

Affärssystem

Ekonomitjänster