Pressrelease: Nya utbildningar

Nya utbildningar i Sveriges mest använda affärssystem startar i Karlstad & Örebro.

Nu blir det möjligt för de företag som vill lära sig Visma Spcs affärssystem att få den utbildningen i Karlstad & Örebro. Det gäller utbildningar i dataprogram för att sköta själva affärsverksamheten, lagerhantering samt löner.

-Det har funnits ett behov av den här typen av utbildning på mer lokalt håll i Mellansverige vilket blir billigare och effektivare för personer & företag.

Rosenhall Consulting erbjuder dessa utbildningar tillsammans med Lexicon som har moderna datasalar med senaste tekniken i centrala lägen i både Karlstad & Örebro.

-Vi har samma målgrupp i stort och jag har erfarenheter av att utbilda hos Lexicon sen många år och det fungerar alldeles utmärkt, säger Conny Rosenhall som är den som håller i utbildningarna. Vi drar igång direkt med både grundkurser, fördjupningskurser och mer skräddarsydda utbildningar utifrån företagens önskemål. Det kommer leda till att kursdeltagarna får kunskaper som är direkt kopplade till och användbara i sina respektive verksamheter. Eftersom många företagare har fullt upp under vardagarna så kommer vi även erbjuda intensivkurser på lördagar & söndagar.

-Företagen kan t.ex. kombinera både affärssystem och löneprogram under en och samma helg för att snabbt komma igång med dessa program säger Conny Rosenhall. Sedan säljer vi även programmen och erbjuder konsulttjänster vid mer behov på hemmaplan vilket borgar för en trygghet och möjlighet för utveckling och effektivisering av de administrativa rutinerna.

Conny Rosenhall har jobbat i Visma Spcs affärssystem under närmare 20 år samt varit Vismalärare hos Visma Spcs sedan 2007.

-Med Visma Spcs som partner är det både kul och utmanande att hjälpa företagen med digitaliseringen som nu verkligen tar fart inom redovisnings- & ekonomiområdet, säger Conny. Vi kommer utveckla utbildningskonceptet med fler utbildningar framöver och kanske twista till det lite grann. Men det får vi återkomma med när det är beslutat säger Conny Rosenhall lite hemlighetsfullt!